Ameliyathane Hizmetleri
01 Temmuz 2022

Ameliyathanemizde 3 genel, 1 lokal salon olmak üzere 4 ameliyat salonu vardır. Ameliyathane Hizmet bölümleri steril olmayan alan, yarı steril alan, steril alan olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 1., 2. 3,  ameliyat odası ve kurşun kaplı steril alanda bulunmaktadır. 4. Ameliyat odası yarı steril alanda lokal vakalar için tanımlanmıştır. Poliklinikten hastanın rızası ilgili hekimi tarafından alınarak hastanın yatacağı servisten hastanın yatışı yapılarak ameliyat işlemleri tamamlanmaktadır. Ameliyat işlemleri tamamlanan hastanın ameliyathaneye güvenli transferi yapılmaktadır. Ameliyatı yapan cerrahın adı ve soyadı, ameliyat başlangıç bitiş saati ve ameliyatın durumu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranında hastaya ait süreç bilgiler postop dönemden bir saat sonraya kadar ekranda kalmaktadır.