Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
30 Mayıs 2022

               YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI

 • Hasta ziyareti, yoğun bakım doktoru/hemşiresinin izniyle öncelikle birinci derece hasta yakınlarının hastayı ziyaret etmesine izin verilir ve çocuk ziyaretçi alınmaz.
 • Ziyaret Saatleri ÖĞLEN 12:30-13:30,  AKŞAM 19:00-20:00 saatleri arasındadır.
 • Ziyaretlerimizi en fazla  20 dk dakika süre şeklindedir. Ancak acil durumlarda daha erken sonlandırılabilir.
 • Ziyaretçilerden mekanik kirlenme, toz kontrolü, kan ve vücut sıvıları ile kirlenmeye karşı koruma açısından gerekli görüldüğü hallerde galoş giymesi istenebilir.
 • Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçilere, ellerini el dezenfektanı ile ovduktan sonra içeri alınmaları, hastaya dokunmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanmaları konusunda bilgi verilir.
 • Ziyaretçiler ziyaret ettiği hastadan başka hastalara ve hasta bakımı ve tedavisinde kullanılan cihazlara dokunmaması konusunda uyarılır.
 • Ziyaretçiler ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmaması, hastanın ve yoğun bakımın görüntülerinin alınmaması konusunda bilgilendirilirler.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım hemşiresinden, tıbbi durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgileri hastanın ilk kabulünde, her gün ve gerektikçe doktorundan alabilirler.
 • Ziyaretçilerin Yoğun Bakıma ulaşabileceği telefon numaraları, telefonla görüşme ve ziyaret saatleri ile ilgili bilgiler yoğun bakım hemşiresi tarafından verilir.
 • 0-12 yaşındaki çocuklar ziyarete getirilmemelidir.
 • Hastalara canlı çiçek-parfüm, yiyecek getirilmemelidir.
 • Kesinlikle sigara hastanede ve yakınında içilmemelidir.