Acil Servis
01 Temmuz 2022

Hastanemiz  Bünyesinde Yer Alan birinci seviye Acil Serviste 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar karşılanarak, ilk tıbbî müdahale ve tıbbî bakımları yapılmaktadır.

Hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmiştir.

Acil servis sağlık hizmetleri; 10 pratisyen hekim, 20 hemşire, 4 veri kayıt ve yönlendirme, 3 temizlik personeli verilmektedir. Acil serviste anlık olarak, 2 hekim, 7 hemşire, 1 veri kayıt, 2 temizlik personeli, 2 güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Acil servisimizde, bütün acil başvurular  ayırım yapmaksızın kabul edilmektedir. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbî hizmetleri sunar.

Başvuran her hasta için acil tıbbî değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanarak, acil sağlık hizmeti, hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren,  hiçbir kesinti olmadan verilmektedir. 


Acil servis bünyesinde hasta kayıt alanı, poliklinik odaları (2 oda), enjeksiyon-pansuman birimi, yeşil alan, sarı alan, kardiopulmoner resusitasyon alanı, küçük müdahale odası, hasta bekleme  alanı, hasta  müşahade odaları, röntgen birimi, ilaç ve tıbbi malzeme depoları, hekim, hemşire ve diğer personel dinlenme odaları, güvenlik ve polis odası bulunmaktadır.  Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbî donanım (insan gücü, tıbbî cihaz, donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi), hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde bulundurulmaktadır.

Acil Servise müracaat eden, yakınları veya ambulansla  getirilen tüm acil vakalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.

112 Ambulansı ile getirilen hastalara triaj uygulaması yapılmaz ve hemen ilgili alana alınır.
Ayaktan başvuran hastalar  T.C. kimlik kartı sorularak kayıt işlemi yapılır.

Hastanın ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek Bu yaşamsal bulgular bilgisayar ekranından doktorların muayene ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır. Böylelikle zaman kaybı olmadan hekim, muayeneye başlamadan hastanın yaşamsal bulguları hakkında bilgi sahibi olmaktadır


Müşahade alanında;
Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar yönlendirilir. Müşahade alanında 16 adet muayene ve müdahale sedyesi Tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi ve monitör bulunmaktadır.

Acil serviste alınan kan örnekleri; 24 saat hizmet vermekte olan  laboratuar birimine ulaştırılarak sonuçları doktorların muayene ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır

 

Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkikleri (Tomografi, röntgen çekimi) 24 saat hizmet veren röntgen biriminde yapılmaktadır.

 

Enjeksiyon  odasında  hekim tarafından reçete edilmiş olan  ilaçların reçete beyanı ile hastaya enjekte edilir. Pansuman odasında; süturasyon, sütur alınması, pansuman ve atel   işlemleri yapılır. Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır. 

 1.jpg 2.jpg5.jpg 
 3.jpg 4.jpg 6.jpg