Kalite Politikamız
26 Eylül 2023

KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

  • Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanlara kalite yönetim sistemi hakkında eğitimler düzenlemek ve çalışanların kalite çalışmalarına katılımını teşvik ederek kalite kültürünü geliştirmek
  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltip, hasta güvenliğini ve memnuniyetini, hassasiyetlerini ve mahremiyetlerinin korunmasını her şeyin üzerinde tutmak
  • Öz Değerlendirmeler, bina turları, geri bildirim anketleri, istenmeyen olay bildirimleri gibi uygulamalar ile tespit edilen sorunlara ve aksaklıklara yönelik iyileştirmeler yapmak. 
  • Ekip anlayışını benimseyerek kurum bilincini yaşatmak.
  • Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamı oluşturup; alanda gelişebilecek riskleri azaltarak çalışan güvenliğini sağlamak.
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini artırıcı çalışmalar yapmak ve onların görüşlerinin değerlendirmek ve aidiyet duygusunu artırmak
  • Sistemi sürekli gözden geçirerek sağlık hizmeti sunumuna ilişkin süreçlerden kaynaklanan ve/veya kaynaklanabilecek hataları tespit etmek, gerekli iyileştirmeleri sağlamak.